Авторизація

Книга "Приходи і церкви Подільскої єпархії" стала загальнодоступною !

Книга "Приходи і церкви Подільскої єпархії" стала загальнодоступною !

Рідкісна і найцікавіша краєзнавча книга з минулого Хмельниччини стала доступною для кожного школяра, студента, педагога, науковця та краєзнавця

Книга «ПРИХОДЫ И ЦЕРКВИ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ. Под редакцией священника Евфимия Сецинского)». — Біла Церква: Вид. Олександр Пшонівський, 2009. – ХІІ + 996 c. – (Бібліотека української краєзнавчої класики) зусиллями ентузіастів подільського краєзнавства нещодавно була відсканована, а її оцифрований варіант розміщений в мережі Інтернет для загального доступу науковців, педагогів, краєзнавців, учнівської і студентської молоді та всіх, хто цікавиться минулим нашого рідного краю.

Евфімій (Юхим) Йосипович Сіцінський по праву вважається фундатором поділлєзнавства, батьком історії Подільського краю. Однак, після більшовицьких гонінь і репресій проти українських священників та науковців книга «Приходы и церкви Подольской епархии», як і більшість його історико-краєзнавчих праць, стала загальнонедоступною і протягом тривалого часу познайомитись з нею могло лише обмежене коло людей.

Текст цієї, нині відсканованої і оцифрованої, книги, яка увійшла в серію перевидання кращих краєзнавчих праць з історії регіонів України, був надрукований білоцерківськими друкарями накладом 1000 екземплярів з незначними змінами та зі збереженням стилістичних особливостей авторського тексту за виданням: — «Приходы и церкви Подольской епархии. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Выпуск девятый. Под редакциею священника Евфимия Сецинского». – Каменец-Подольск., Типография С.И.Киржацкого, Николаевская площ., д. № 5., 1901.

Евфимій (Юхим) Сіцінський і його сподвижники узагальнили наявні у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття відомості про всі населенні пункти підросійського Поділля, що стосувалися переважно царин історії, археології, етнографії, природознавства й статистики та які сьогодні відкривають для кожного з нас неоціниму інформацію про минуле нашого рідного краю і його жителів.

В книзі подано всі найголовніші географічні, історичні, етнографічні відомості про усі поселення Поділля. Праця відзначається систематизацією фактичного матеріалу, новизною його викладу, серйозністю дослідження, глибиною пізнань, використанням писемних джерел, частина із яких безповоротно втрачена.

Оцифрований варіант книги віднині посяде чільне місце в електронній бібліотеці юннатів Хмельниччини на сайті ХОЕНЦУМ, де можна буде кожному бажаючому детально ознайомитись з її змістом за посиланням: http://hoencum.km.ua/?page_id=5.

Сподіваємось, що цей цифровий формат популярного видання, адресований науковцям, краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією рідного краю, знадобиться у першу чергу юним дослідникам нашого минулого – школярам, які прагнуть пізнавати ази краєзнавства, навчаються проводити наукові дослідження і виконувати індивідуальні й колективні науково-дослідницькі роботи та захищати отримані результати на конкурсах-захистах МАН України, обирають науково-педагогічну працю своєю майбутньою професійною діяльністю в царині історії та краєзнавства.

Інна Міхайлиця, керівник гуртків Хмельницького ОЕНЦУМ.


Завантажити електронну версію книги (відскановану у pdf, 625 Mb) за посиланням

11:51
Немає коментарів. Ваш буде першим!